Het verhaal speelt in de roerige samenleving van nu, getekend door populisme, groeiende intolerantie, hang naar veiligheid, het wegvallen van structuren en falend (politiek) leiderschap. Een samenleving waarin technologische ontwikkelingen onbegrensd lijken, maar waarin de privacy en vrijheid van het individu steeds verder worden uitgehold.

Thomas, de hoofdpersoon, is een voormalig advocaat die op zoek gaat naar de essentie van het leven, naar (zijn) waarheid. Zijn queeste begint pas goed wanneer zijn goede vriend Sam hem vraagt te waken over een baanbrekende uitvinding, een onderhuidse chip die ziekten kan detecteren en beïnvloeden. Thomas komt in conflict met de zonen van Sam, die de chip willen exploiteren, en met niets ontziende bedrijven die de uitvinding in handen willen krijgen. Zo raakt hij verstrikt in een web van intriges waarin duistere  krachten greep op de mensheid nastreven. Als de wereld wordt opgeschrikt door een dodelijk virus ontstaat chaos. Niet alleen het leven van Thomas komt in gevaar, ook dat van miljoenen andere mensen.

Toch gaat ‘Advocaat van de waarheid’ in de kern over liefde en vriendschap, over integriteit en het volgen van de innerlijke stem van waarheid, ook als dat tegen allerlei belangen ingaat. De leidraad voor Thomas is de levenswijze van Franciscus van Assisi, vertaald naar de 21e eeuw. Het navolgen van diens vermogen de medemens onvoorwaardelijk lief te hebben, zonder daar iets voor terug te verwachten, kan de samenleving een heel ander aanzien geven.