Adriaan Bos (1949) is 25 jaar advocaat geweest bij een groot advocatenkantoor, waar hij ook bestuursvoorzitter was. Vanaf 2000 heeft hij onder meer gewerkt als voorzitter van de raad van commissarissen bij een familiebedrijf en als mediator. Daarnaast heeft hij zich als coach en raadsman toegelegd op het begeleiden van professionals in persoonlijke en zakelijke bewustzijnsontwikkeling. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van zijn schrijverspassie.

LinkedIN profiel Adriaan Bos

 

Fragment uit een hierna opgenomen interview:

Waar komt je interesse voor fundamentele levensvragen en ethische kwesties vandaan?
De zin van ons bestaan op een planeet in een oneindig universum heeft mij altijd gefascineerd. Dat is de filosoof in mij. Ik was in mijn jeugd een dromer, later verzette ik mij tegen waarheden die mij werden voorgehouden. Het was een, toen nog vrij sluimerend, besef dat achter ieder antwoord nieuwe vragen opkomen, dat er niet één waarheid is. Zo heeft het oordelen over anderen vanuit een bepaalde levensvisie mij altijd tegen gestaan. Daar ligt ook een relatie met ethische vragen. Ethische opvattingen ontaarden nog wel eens in moraalfilosofie, of in populisme, en veranderen met de tijd. Ethiek zou moeten gaan over universele beginselen die de relatie tussen mensen onderling en ieders persoonlijke vrijheid bepalen.

In mijn drukke advocatentijd is de filosoof op de achtergrond geraakt. Toch heb ik toen ook veel gehad aan mijn kritische instelling. Het hielp mij om achter de feiten te kijken, om te beseffen dat ze nooit eenduidig zijn en altijd door mensen worden ingekleurd vanuit hun persoonlijke werkelijkheid. In die zin was mijn overstap van advocaat naar coach en schrijver minder groot dan het lijkt. Door die stap heb ik mij wel verder kunnen verdiepen in fundamentele levensvragen en daarmee samenhangende ethische kwesties.